• Top min

NAWÓZ WAPNIOWO-MAGNEZOWY WĘGLANOWY.
Nazwa handlowa - WAPNO MAGNEZOWO-WĘGLANOWE

NAWÓZ WAPNIOWO-MAGNEZOWY uzyskiwanym jest z przemiału dolomitu surowego do uziarnienia 0-2 mm. Nawóz ten posiada niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin składniki, a w szczególności magnez i wapno.

Magnez i wapń to pierwiastki, których brak w glebie uniemożliwia wydajną produkcję roślinną. Nawóz zwiększa plonowanie upraw, a szczególnie stosowany jest do produkcji "zdrowej żywności".

 

DOLOMIT można stosować na zakwaszony trawnik, gdzie pomaga w walce z mchem. Nawóz wapniowo-magnezowy stosowany w odpowiednich dawkach spełnia równocześnie szereg niezwykle ważnych funkcji:

  • zwiększa zawartość magnezu (Mg) w glebie i roślinach,
  • odkwasza glebę poprawiając jednocześnie jej chemiczną i fizyczną strukturę (gruzełkowanie gleby),
  • zwiększa przyswajalność azotu i fosforu, zatrzymuje wodę i powietrze,
  • poprawia cechy jakościowe roślin oddziaływując na zdrowotność produktów roślinnych przeznaczonych dla człowieka i zwierząt,
  • wnosi do gleby mikroelementy (bor, miedź, wapno, cynk, żelazo, molibden, chrom), które spełniają ważne funkcje w roślinie jak np.: regulowanie procesu asymilacji, wytwarzanie garbników, enzymów i mikroorganizmów potrzebnych roślinom,
  • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym,
  • przeciwstawia się degradacji gleby wywołanej skażeniem metalami ciężkimi, powodowanym szybkim rozwojem przemysłu, motoryzacji i urbanizacji,
  • z uwagi na duży stopień rozdrobnienia łatwo przechodzi do reakcji w glebie i jest szybko przyswajany przez rośliny,
  • poprawia rozkład resztek słomy i obornika tworząc próchnicę.

Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy jest łatwy w stosowaniu gdyż nie pyli przy rozsiewie.

Skład DOLOMITU:
CaO + MgO minimum - 52%
W tym MgO - 19,6%
Uziarnienie - 0 – 2 mm

Zastosowanie:
Nawóz wapniowo-magnezowy stosować należy na wszystkich rodzajach gleb i pod wszystkie uprawy, w a szczególności
na glebach lekkich i kwaśnych, oraz pod uprawy wymagające zwiększonej ilości magnezu.

Zalecane ilości:
- gleby lekkie - 20-30 kg / 100m2
- gleby średnie - 30-40 kg / 100m2
- gleby ciężkie - 40-50 kg / 100m2

Dawki zalecane mogą nie w pełni regulować odczyn gleby na których wapnowanie jest konieczne, dlatego w razie
utrzymania się kwaśnego odczynu gleby należy po kilku miesiącach powtórzyć nawożenie.

Stosowanie nawozu daje wysokie zwyżki plonów.

Sposób rozsiewania: siewką rolniczą, ręcznie.

Dłuższe przechowywanie nie wpływa na obniżenie właściwości nawozu.

 

Realizacja: MAXIGRAF